فصلنامه؛ مطالعات استراتژیک

26جولای 2017

مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به منظور ترویج دانش، رفع کاستی های موجود در منابع علمی کشور، بومی سازی علم در راستای پیشرفت و ترقی کشور و ترغیب محققین و اصحاب قلم، همچون گذشته به چاپ مقالات علمی-پژوهشی در حوزه های مرتبط با سیاست خارجی، روابط بین الملل، حقوق بین الملل […]