گزارش‌ های تحلیلی

20آگوست 2017

مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه در ادامه نشست های  علمی- تحلیلی خویش ، نشستی را با عنوان «گزینه های استراتژیک روسیه در منطقه و تاثیر آن بر اوضاع امنیتی افغانستان»، با حضور محققین مرکزمطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه، آقایان فضل الرحمان رحمانی و محبوب الله افخمی وگردانندگی آقای کاکه تاجیک برگزار نمود. این نشست […]