میزگرد

25ژانویه 2017

مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با حضور کارشناسان و کارمندان وزرات امور خارجه و دانشجویان به بررسی جایگاه افغانستان در سیاست خارجی ترامپ می پردازد. در این نشست که صبح روز چهارشنبه 6 دلو ساعت 10/30 در انستیتوت دیپلوماسی وزارت امور خارجه دایر میگردد، دوکتور فرامرز تمنا، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک […]