همکاری و مشارکت

06سپتامبر 2016

دومین دور گفتگوهای علمی- پژوهشی میان مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه 15 سنبله در تهران برگزار شد. در این نشست علمی که به میزبانی ایران و در چهارچوب تفاهمات میان وزارتهای امور خارجه دو کشور تدویر یافت، محققینی از […]