مصاحبه ها

19سپتامبر 2016

دکتر فرامرز تمنا، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه افغانستان در مصاحبه با پایگاه خبری تحلیلی مشکات نیوز، به بیان دیدگاه ها و نظرات خود درباره مسائل و چالش های پیش روی افغانستان پرداخت. متن این مصاحبه اختصارا به شرح زیر می باشد: یکی از مسائل عمده این روزها در افغانستان چشم انداز گفتگوهای […]