مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه در ادامه نشست های  علمی- تحلیلی خویش ، نشستی را با عنوان «جوانان، افراط گرایی و چالش های امنیت ملی در افغانستان»، با حضور آقای دکتور فرامرز تمنا رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و استاد دانشگاه،آقای محمد بشیر امان معاون مرکز مطالعات استراتژیک و گردانندگی آقای حسین رحیمی برگزار نمود.

این نشست با اشتراک شماری از کارمندان وزارت امور خارجه،سایر نهادهای دولتی جمهوری اسلامی افغانستان و دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین الملل برگزار گردید.

ابتدا آقای حسین رحیمی با طرح چند سوال مقدمه ای برای ورود به بحث ارایه نمود . سپس آقای امان بحث معرفت شناسی افراطیت را تشریح نمود.بحث ایشان روی سه محور اصلی تمرکز داشت. ابتدا مفاهیمی مانند بنیادگرایی، افراطیت و اسلام سیاسی مطرح گردید، سپس با اشاره به مهمترین عوامل افراطیت ، راهکارهای مبارزه با افراطیت  مطرح گردید.

سپس آقای دکتور فرامرز تمنا سه سطح تحلیل را برای فهم افراط گرایی در بین جوانان (کلان، میانه، خرد یا فردی)  را مطرح نمود .سپس با تمرکز  بر سطح خرد ، هویت یابی بین جوانان را مهمترین عاملی دانست که جوانان به سوی افراط گرایی کشیده می شوند. ایشان نهادهایی مانند خانواده، دولت، رسانه ها، احزاب و نهادهای مدنی را مهمترین نهادهایی دانست که می توانند به جوانان هویت دهند و پیشنهاداتی برای حل چالش های موجود در برابر جوانان مطرح نمود.

نشست با پاسخ به پرسش های اشتراک کنندگان و نتیجه گیری و پذیرایی از مهمانان خاتمه یافت.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *