مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به منظور ترویج دانش، رفع کاستی های موجود در منابع علمی کشور، بومی سازی علم در راستای پیشرفت و ترقی کشور و ترغیب محققین و اصحاب قلم، همچون گذشته به چاپ مقالات علمی-پژوهشی در حوزه های مرتبط با سیاست خارجی، روابط بین الملل، حقوق بین الملل و سایر حوزه های مرتبط به مطالعات استراتژیک مبادرت ورزیده است.

محققین و پژوهشگران محترم می توانند مقالات خود را که جنبه علمی-پژوهشی داشته باشند با موضوعات ذکر شده به آدرس ایمیل(info@css.gov.af)،جهت چاپ در فصلنامه مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه ارسال نمایند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *