نشانی

  • افغانستان، کابل، چهارراهی ملک اصغر، وزارت امورخارجه افغانستان

  • +۹۳ ۷۰۰ ۱۰۴ ۳۲۲

  • +۹۳ ۲۰ ۲۱۰ ۳۶ ۷۴

  • info@css.gov.af

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما