زمونږ په اړه

مرکز مطالعات استراتژیک در یک نگاه

تأسیس و اهداف:

مرکز مطالعات استراتژیک به‌عنوان رکن علمی وزارت امور خارجه، در سال 1382 تاسیس گردیده است. براساس لایحه وظایف، مسئولیت‌های این مرکز که در چهارچوب یک ریاست کار می‌کند، به صورت زیر تعریف شده اند:

 1. علمی‌سازی دستگاه دیپلماسی کشور، فرایند سیاستگذاری و ترویج و تقویت دیپلماسی دانش‌محور؛
 2. بررسی علمی سیاست خارجی و واکاوی پیچیدگی‌های سیاست خارجی در عصر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات؛
 3. تحقیق علمی در زمینه فهم بهتر سیاست خارجی سایر کشورها؛
 4. بررسی علمی بحران‌ها و چالش‌های عصر کنونی؛
 5. ارائه خط‌مشی برای تدوین استراتژی کلان سیاست خارجی؛
 6. ارائه مشوره های علمی به مقام وزارت از تحولات فرامرزی؛
 7. زمینه سازی همکاری با سایر مراکز علمی داخلی و خارجی.

دستاوردها :

 1. چاپ بیش از 62 جلد کتاب در رابطه با سیاست خارجی، سیاست بین الملل، امنیت بین الملل و سایر موضوعات مرتبط با روابط بین الملل؛
 2. چاپ 58 شماره ژورنال علمی که بسیاری از این ژورنال‌ها ویژه نامه بوده و حوزه خاص از روابط افغانستان با جامعه جهانی را مورد بررسی قرار داده است؛
 3. تعمیم و گسترش همکاری با مراکز علمی در سایر کشورها؛
 4. برگزاری کنفرانس‌ها و نشست‌های علمی در سطح داخلی، منطقه و جهانی.

دستاوردهای دو سال اخیر :

ریاست مطالعات استراتژیک برای پاسخگویی به نیازهای علمی دستگاه دیپلوماسی در تعاملات جهانی و مراکز علمی داخلی، اقدامات مهم زیر را انجام داده است:

 1. تدوین کتاب: این ریاست موفق شده که دو کتاب علمی مهم: «دستاوردها و فعالیت های یک ساله وزارت امور خارجه» و «سیر دوساله امارت اسلامی» را تألیف و چاپ نماید. هردوی این کتاب در دسترس عمومی قرار گرفته است.
 2. تدوین ژورنال علمی: تحولات سیاسی جدید در کشور، باعث اتخاذ رویکرد جدید در سیاست خارجی امارت اسلامی افغانستان گردید. مرکز مطالعات استراتژیک نیز در هر شماره از ژورنال به بررسی علمی موضوعات مرتبط با سیاست خارجی پرداخته است. شماره 55 ژورنال علمی ویژه «سیاست خارجی حکومت اسلامی» ، شماره 56 ویژه «سیاست خارجی متوازن و اقتصادمحور» و ژورنال شماره 57 «ویژه اقتصادمحوری و اتصال منطقه‌ای» تدوین و چاپ شده است.
 3. برگزاری نشست‌های علمی: این ریاست باتوجه به تحولات داخلی و بین المللی سمینارها و نشست های علمی باعنوان: «بررسی حقوقی – تخنیکی حوزه آبی هلمند»، «بررسی بحران اوکراین»، «بحران اوکراین و تغییر نظم جهانی»، «بررسی علمی سیاست خارجی متوازن امارت اسلامی»، «دیپلوماسی دفاعی روسیه در اوکراین»، «بررسی تحولات جدید در قضیه فلسطین» و… را انجام داده است.