مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه نشست علمی تحت عنوان: «دوحه سه؛ چگونگی تعامل امارت اسلامی با جامعه جهانی» برگزار می‌کند: