کتاب فعالیت‌ها و دستاوردهای یکساله

مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه کتاب فعالیت‌ها و دستاودهای یکساله را چاپ نموده است. این کتاب که به بررسی دستاوردهای وزارت امور خارحه امارت اسلامی افغانستان در یکسال پرداخته است در پنج فصل نگاشته شده است. فصل اول نگاهی به نظریه‌های مرتبط با سیاست خارجی انداخته است. فصل دوم به دستاوردهای یکساله در درون وزارت خارجه تحت عنوان اصلاحات درون وزارتی آمده است. فصل سوم فعالیت‌ها و دستارودهای امارت اسلامی در روابط و تعامل با کشورهای همسایه پرداخته است. فصل چهارم دستاوردهایی که امارت اسلامی در روابط و تعامل با کشورهای اسلامی در یکسال داشته است مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت فصل پنج تعامل یکساله امارت اسلامی با جامعه جهانی مورد بررسی قرار گرفته است.

قابل یادآوری است که این کتاب به دو نسخه پشتو و فارسی به چاپ رسیده است. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به کتابخانه مرکز مطالعات استراتیژیک واقع در وزارت امور خارجه این کتاب را به دست آورند